Blå rosen

Gleerups förlag, 1989
Läromedel för årskurs 1